หน้าแรกประวัติผลงานบริษัทสินค้าข่าวสารติดต่อดาวน์โหลด
สินค้า > สินค้า LED
LED Indoor (31)   LED Outdoor (34)  

DLED-GLS-21607 (7W LED BULB)

กรุณาสอบถาม

หลอดไฟ BULB 7 Wดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-GLS-21609 (9W LED BULB)

กรุณาสอบถาม

หลอดไฟ BULB 9.5 Wดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-T8AL-0810 (8W)

กรุณาสอบถาม

หลอดฟลูออเรสเซนต์ แอลอีดี (LED T8) 8Wดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-T8AL-1621 (16W)

กรุณาสอบถาม

หลอดฟลูออเรสเซนต์ แอลอีดี (LED T8) 16Wดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-CL63-2001 (7w)

กรุณาสอบถาม

โคมเพดานกลม LED 7W ขนาด : 178x21.5 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-CL63-3001 (14w)

กรุณาสอบถาม

DLED-CL63-3001 (14w) ขนาด : 240x21.5 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-CL71-4001 (18w)

กรุณาสอบถาม

โคมเพดานกลม LED 18W ขนาด : 363x105 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-CL71-4002 (8w)

กรุณาสอบถาม

โคมเพดานกลม LED 8W ขนาด : 246x87 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-CL194-4001 (18w)

กรุณาสอบถาม

โคมเพดานกลม LED 18W ขนาด : 350x100 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-RDL1-2013 (14w)

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ LED 14W ขนาด : 175x140 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-RDL1-2015 (28w)

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ LED 28W ขนาด : 190x145 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-RDL1-2033 (7w)

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ LED 28W ขนาด : 190x145 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-RDL1-2034 (11w)

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ LED 11W ขนาด : 130x80 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-RDL1-2035 (15w)

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ LED 15W ขนาด : 185x90 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-RDL1-2036 (19w)

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ LED 19W ขนาด : 185x90 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLEM-206L7P (2x6w)

กรุณาสอบถาม

โคมไฟฉุกเฉิน LED 2x6W ขนาด : 300x258 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLEM-238L5P (2x3.8w)

กรุณาสอบถาม

โคมไฟฉุกเฉิน LED 2x3.8W ขนาด : 220x235 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLEX-SLR1FL10DC

กรุณาสอบถาม

โคมไฟทางออกฉุกเฉิน แบบ 1 หน้า ขนาด : 220x235 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLEX-SLR2FL10DC

กรุณาสอบถาม

โคมไฟทางออกฉุกเฉิน แบบ 2 หน้า ขนาด : 436x150 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-GR01-6004 (42w) 60X60CM

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้า LED 42W ขนาด : 600x600 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-GR01-6007 (37w) 60X60CM

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้า LED 37W ขนาด : 600x600 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-GRL1-6001 (21w) 30X120CM

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้า LED 21W ขนาด : 300x1200 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-GRL1-6002 (42w) 30X120CM

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้า LED 42W ขนาด : 300x1200 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-GRL1-9003 (42w) 30X120CM

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้า LED 42W ขนาด : 300x1200 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-HB57-4002 (100w)

กรุณาสอบถาม

โคมไฮเบย์ LED 100W ขนาด : 505x501 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-HB57-6008 (120w)

กรุณาสอบถาม

โคมไฮเบย์ LED 120W ขนาด : 505x501 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-HB57-6009 (150w)

กรุณาสอบถาม

โคมไฮเบย์ LED 150W : 535x501 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-HB57-6015 (200w)

กรุณาสอบถาม

โคมไฮเบย์ LED 200W ขนาด : 535x565 มมดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-LBL1-4001 (15w)

กรุณาสอบถาม

โคมโลว์เบย์ LED 15W ขนาด : 300x300 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-T8-19203 (ES TUBE 18W)

กรุณาสอบถาม

หลอดไฟ LED TUBE 18W รุ่น ES ขนาด : 1200 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-T8-19204 (ES TUBE 9W)

กรุณาสอบถาม

หลอดไฟ LED TUBE 9W รุ่น ES รุ่น ES ขนาด : 600 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-T8-19205 (DL TUBE 18W)

กรุณาสอบถาม

หลอดไฟ LED TUBE 18W รุ่น DL ขนาด : 1200 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-T8-19206 (DL TUBE 9W)

กรุณาสอบถาม

หลอดไฟ LED TUBE 9W รุ่น DL ขนาด : 600 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-T8-19209 (HF TUBE 18W)

กรุณาสอบถาม

หลอดไฟ LED TUBE 18W รุ่น HF ขนาด : 1200 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-T8-4105 (HF TUBE 22W)

กรุณาสอบถาม

หลอดไฟ LED TUBE 22W รุ่น HF ขนาด : 1200 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-FL06-2001

กรุณาสอบถาม

โคมไฟฟลัดไลท์ LED 20W ขนาด : 180x140x130 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-FL06-2002

กรุณาสอบถาม

โคมไฟฟลัดไลท์ LED 10W ขนาด : 85x80x110 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-FL06-3001

กรุณาสอบถาม

โคมไฟฟลัดไลท์ LED 100W ขนาด : 114x370x290 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-FL06-3002

กรุณาสอบถาม

โคมไฟฟลัดไลท์ LED 50W ขนาด : 238x150x288 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-FL06-3003

กรุณาสอบถาม

โคมไฟฟลัดไลท์ LED 30W ขนาด : 184x160x225 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-FL145-1200 (200W)

กรุณาสอบถาม

โคม Flood Light พร้อมหลอด LED 200 W.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-FL145-1400 (380W)

กรุณาสอบถาม

โคม Flood Light พร้อมหลอด LED 380 W.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-IG66-1001

กรุณาสอบถาม

โคมไฟฝังพื้น LED 3W ขนาด : 100x130 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-IG66-2004(RGB)

กรุณาสอบถาม

โคมไฟฝังพื้น LED RGB ขนาด : 130x145 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-IG66-2004

กรุณาสอบถาม

โคมไฟฝังพื้น LED 6W ขนาด : 130x145 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-IG84-1003

กรุณาสอบถาม

โคมไฟฝังพื้น LED 3.3W ขนาด : 72x55 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-IG02-7405 (12W)

กรุณาสอบถาม

Inground LED ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-PT02-1001

กรุณาสอบถาม

โคมไฟสนาม LED ขนาด : 585x685x3000 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-SP43-1001

กรุณาสอบถาม

โคมไฟปักดิน LED ขนาด : 150x159x325 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-SP52-2001

กรุณาสอบถาม

โคมไฟปักดิน LED ขนาด : 210x50x230 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-SL02-3004

กรุณาสอบถาม

ชื่อรุ่น : DLED-SL02-3004รายละเอียด : โคมไฟฝังขั้นบันได LEDขนาด : 242x82 มม.ราคา : กรุณาสอบถามดาวน์โ......

อ่านต่อ

DLED-SL02-1001

กรุณาสอบถาม

โคมไฟฝังขั้นบันได LED ขนาด : 82x82 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-SL02-1002

กรุณาสอบถาม

โคมไฟฝังขั้นบันได LED ขนาด : 95x71 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-SL02-1003

กรุณาสอบถาม

โคมไฟฝังขั้นบันได LED ขนาด : 81x81 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-SL02-3003

กรุณาสอบถาม

โคมไฟฝังผนังบันได LED ขนาด : 250x275 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-ST155-6002

กรุณาสอบถาม

ชื่อรุ่น : DLED-ST155-6002 (85W)รายละเอียด : โคมไฟถนน LEDขนาด : 284x116x394 มม.ราคา : กรุณาสอบถามดาว......

อ่านต่อ

DLED-ST57-6006

กรุณาสอบถาม

โคมไฟถนน LED ขนาด : 300x576x107 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-ST57-7004

กรุณาสอบถาม

โคมไฟถนน LED ขนาด : 300x657x107 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-ST57-7005

กรุณาสอบถาม

โคมไฟถนน LED ขนาด : 300x657x107 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-ST155-6001

กรุณาสอบถาม

โคมไฟถนน LED ขนาด : 277x113x520 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-ST57-6007 (70W)

กรุณาสอบถาม

โคมไฟ Street Light พร้อมหลอด LED 70 W.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-UW66-2003

กรุณาสอบถาม

ชื่อรุ่น : DLED-UW66-2003รายละเอียด : โคมไฟใต้น้ำ LEDขนาด : 160x150 มม.ราคา : กรุณาสอบถามดาวน์โหลดรา......

อ่านต่อ

DLED-UW66-1001

กรุณาสอบถาม

โคมไฟใต้น้ำ LED ขนาด : 100x140 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-UW66-1003

กรุณาสอบถาม

โคมไฟใต้น้ำ LED ขนาด : 76x100 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-UW66-2001

กรุณาสอบถาม

โคมไฟใต้น้ำ LED ขนาด : 130x150 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-WM84-2004

กรุณาสอบถาม

ชื่อรุ่น : DLED-WM84-2004รายละเอียด : โคมไฟติดผนัง LEDขนาด : 90x70 มม.ราคา : กรุณาสอบถามดาวน์โหลดราย......

อ่านต่อ

DLED-WM66-2002

กรุณาสอบถาม

โคมไฟติดผนัง LED ขนาด : 50x110 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-WM66-2005

กรุณาสอบถาม

โคมไฟติดผนัง LED ขนาด : 200x225 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLED-WM84-2001

กรุณาสอบถาม

โคมไฟติดผนัง LED ขนาด : 65x171x106 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ


บริษัท แสงมิตรอีเลคตริค จำกัด 
319,321 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 02-8822033 โทรสาร : 02-8822-044
เว็บไซต์ : www.delight.co.th

 
  
view