หน้าแรก ประวัติ ผลงานบริษัท สินค้า ข่าวสาร ติดต่อ ดาวน์โหลด
สินค้า > โคมไฟภายใน > โคมดาวน์ไลท์

DLRD-2251

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x18 W. E27 ขนาด : 110x145x175 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-2251G

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x18 W. E27 ขนาด : 145x170 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-2252

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x18 W. PLC ขนาด : 145x180x215 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-2510

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x20 W. E27 ขนาด : 170x205x200 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-2611

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x18 W. PLC ขนาด : 175x220x200 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-2612

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x17 W. E27 ขนาด : 175x220x225 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-3110

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 2x13 W. PLC (2หลอด) ขนาด : 215x175x165 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-3110 S

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x13 W. E27 ขนาด : 215x120 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-3110 SD

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 2x13 W. E27 (2หลอด) ขนาด : 215x175x165 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-3310

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x26 W. PLC ขนาด : 180x220x160 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-3320

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 2x18 W. PLC(2หลอด) ขนาด : 180x220x200 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-3410

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 2x26 W. PLC (2หลอด) ขนาด : 225x205x115 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-3810

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x14 W. E27 ขนาด : 125x110x170 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-3910

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x26 W. PLC ขนาด : 245x230x155 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-5012

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x100 W. E27 ขนาด : 145x120x170 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-5120 SD

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x70 W. CDM-T ขนาด : 165x145x175มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-5430

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x70 W. CDM-T ขนาด : 225x210x245มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-7010

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x50 W. GU5.3 ขนาด : 90x75x25มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-8010

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x50 W. GU5.3 ขนาด : 110x95x35มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-8110

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x50 W. GU5.3 ขนาด : 100x55 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-8120

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x3.8 W. GU5.3 ขนาด : 95x20 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-9211

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 1x50 W. GU5.3 ขนาด : 124x110x120 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-9212

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 2x50 W. GU5.3 (2หลอด) ขนาด : 124x115x124 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLRD-9213

กรุณาสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 3x30 W. GU5.3 (3หลอด) ขนาด : 155x440x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ


บริษัท แสงมิตรอีเลคตริค จำกัด 
319,321 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 02-8822033 โทรสาร : 02-8822-044
เว็บไซต์ : www.delight.co.th

 
  
view