หน้าแรก ประวัติ ผลงานบริษัท สินค้า ข่าวสาร ติดต่อ ดาวน์โหลด

DLL1T-G-22L

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 2x18W.FL(2หลอด) ขนาด : 560x610x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดส......

อ่านต่อ

DLL1T-G-24L

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 2x36W.FL(2หลอด) ขนาด : 560x1220x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียด......

อ่านต่อ

DLL1T-G-114

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 1x14W.T5 ขนาด : 295x595x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLL1T-G-128

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 1x28W.T5 ขนาด : 295x1170x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLL1T-G-140

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 1x36W.FLขนาด : 295x1120x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLL1T-G-214

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 2x14W.T5(2หลอด) ขนาด : 295x610x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดส......

อ่านต่อ

DLL1T-G-214L

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 2x14W.T5(2หลอด) ขนาด : 595x595x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดส......

อ่านต่อ

DLL1T-G-220

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 18W.FL(2หลอด) ขนาด : 295x610x85มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค......

อ่านต่อ

DLL1T-G-228

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 2x28W.T5(2หลอด) ขนาด : 295x1170x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียด......

อ่านต่อ

DLL1T-G-228L

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 2x28W.T5(2หลอด) ขนาด : 595x1170x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียด......

อ่านต่อ

DLL1T-G-240

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 2x36W.FL(2หลอด) ขนาด : 295x1220x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียด......

อ่านต่อ

DLL1T-G-314

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 3x14W.T5(3หลอด) ขนาด : 560x595x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดส......

อ่านต่อ

DLL1T-G-320

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 3x18W.FL(3หลอด) ขนาด : 560x610x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดส......

อ่านต่อ

DLL1T-G-328

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 3x28W.T5(3หลอด) ขนาด : 595x1170x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียด......

อ่านต่อ

DLL1T-G-340

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 3x36W.FL(3หลอด) ขนาด : 560x1220x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียด......

อ่านต่อ

DLL1T-G-420

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 4x18W.FL(4หลอด) ขนาด : 560x610x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดส......

อ่านต่อ

DLL1T-G-440

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 4x36W.FL(4หลอด) ขนาด : 560x1220x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียด......

อ่านต่อ

DLL1T-G-454

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผนสะท้อนแสงอลูมิเนียม 4x54W.T5(4หลอด) ขนาด : 595x1170x85 มม.ดาวน์โหลดรายละเอียด......

อ่านต่อ

DLL1T-G-120

กรุณาสอบถาม

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม 1x18W.FL ขนาด : 295x585x85มม.ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ

DLL1TG-240 (PVDF)

กรุณาสอบถาม

โคมฟลูออเรสเซนต์ 2x16 W ตะแกรงมีรีเฟลคเตอร์ (ชนิดฝังฝ้า)ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า...

อ่านต่อ


บริษัท แสงมิตรอีเลคตริค จำกัด 
319,321 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 02-8822033 โทรสาร : 02-8822-044
เว็บไซต์ : www.delight.co.th

 
  
view