บริษัท แสงมิตรอีเลคตริค จำกัด

319,321 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์  : Tel. 02-882-2033  

โทรสาร   : FAX 02-882-2044

E-mail : salescenter@delight.co.th

Website : www.delight.co.th