Delight

รู้จักดีไลท์

HOLISTIC
LIGHTING

SOLUTION

นวัตกรรม
แสงสว่าง

เติบโต
อย่างยั่งยืน

ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

บริษัท แสงมิตรอีเลคตริค จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โคมไฟทั้งภายใน ภายนอกอาคาร รวมถึงโคมไฟฉุกเฉิน ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก. ) และ ISO 9001 มีความเชี่ยวชาญด้านบริการออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แสงสว่างอย่างครบวงจร ผลิตภัณฑ์และผลงานได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน มายาวนานกว่า 50 ปี บริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ ป้ายโฆษณา LED ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ ตลอดจนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Roof เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่สังคมและประเทศชาติ

BRIGHTEN UP
YOUR DAY

มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมทางด้านไฟฟ้าแสงสว่าง การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการเติบโตอย่างอย่างยั่งยืน

TO
CUSTOMERS

จัดหาสินค้าและบริการนวัตกรรมด้านระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และพลังงานที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมสู่ตลาด

TO STRATEGIC
PARTNERS

ผู้ขายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สำคัญ ร่วมธุรกิจร่วมเติบโตและสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน

TO
SOCIETY

มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม สู่ชุมชนและสังคม

TO
EMPLOYEE

เสริมสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

shape@3x

บริการของเรา

ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต รวมถึงบริการหลังการขาย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

np-light-bulb-3535561-000000@3x

สินค้าของเรา

ผ่านการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายภายใต้มาตรฐานการรองรับทั้งในประเทศและมาตรฐานระดับสากลเรื่องราวของดีไลท์

IMG_3318

Harmony Wazzadu

DELIGHT ร่วมเปิดตัวกลุ่ม Harmony Wazzadu

2022-09-01

รูปแรก

Saengmitr Golf Invitation 2019

กิจกรรมกอล์ฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Saengmitr Golf Invitation 2019 at Flora Ville Golf & Country Club

2019-04-02

2019_0430_11480900

Architect Expo 2019

งานสถาปนิก'62 ภายใต้แนวคิด "กรีน อยู่ดี: Living Green"

2019-04-30

2018-2

Saengmitr Golf Invitation 2018

กิจกรรมกอล์ฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Saengmitr Golf Invitation 2018 at Riverdale Golf Club

2018-03-26

e1

50th Anniversary

50th Anniversary DELIGHT at Conrad Bangkok

2014-08-15