Delight

ออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์

บริการออกแบบและให้คำปรึกษาด้านการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ ทั้งไฟถนน (Solar Street Light) โซลาร์เซลล์ติดบนหลังคา (Solar Roof) และ ปั๊มน้ำ (Solar Pump)ในระดับอุตสาหกรรมและครัวเรือน

บริการอื่น ๆ

โคมไฟประติมากรรมและประดับ
ออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์
ออกแบบและจำลองคุณภาพแสง
ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้ายดิจิตัลแอลอีดี
บริการซ่อมบำรุงรักษา