Delight

โคมไฟประติมากรรมและประดับ

บริการออกแบบและผลิตโคมไฟ ตามมาตราฐานสากลและความต้องการของลูกค้าด้วยโปรแกรม 3 มิติ พร้อมบริการจำลองค่าแสงสว่างในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพเสมือนจริงก่อนเริ่มการติดตั้ง

บริการอื่น ๆ

โคมไฟประติมากรรมและประดับ
ออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์
ออกแบบและจำลองคุณภาพแสง
ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้ายดิจิตัลแอลอีดี
บริการซ่อมบำรุงรักษา